‘Blogging’ – Din ABC til blogging

juni 16, 2010 |  by  |  Anmeldelser, Bokanmeldelse, Kultur, Litteratur, Media  |  Share

(Bokanmeldelse): Med Blogging har Jill Walker Rettberg servert oss en uhyre enkel – men samtidig innholdsrik – bok om fenomenet som har herjet nettet de siste årene.

Blogging er fortsatt så ferskt fenomen at det er vanskelig for mange å helt skjønne hva det er og hvilken effekt det har hatt på dagens medier, og ikke minst samfunnet forøvrig. Blogging er en god inngangbillett til bedre forståelse for konseptet. Den er en enkel påfyll av innsikt, forståelse og kunnskap.

Jeg ble anbefalt boken av en av veilederne i faget MEVI153, som enten går under navnet Manuskripter og medier, eller Dokumentar og reportasje, avhengig av hvor man sjekker. Jeg tok faget høsten 2009, hvor vi blant annet laget en minidokumentar om krisetiden i media, hvor jeg hovedsakelig stod for nettproduksjonen. Der og da kjøpte jeg boken, selv om jeg ikke helt skjønte nytteverdien av den. Hadde jeg noe mer å lære om blogging da?

Viser seg at jeg hadde det. Boken ble liggende endel måneder, men når jeg først åpnet den leste jeg den ferdig uten å ligge den fra meg. Den er kort (ca 150 sider), men til gjengjeld går den ikke rundt grøten og serverer en god oversikt over bloggfenomenet, med overraskende store mengder fakta og informasjon sett i forhold til hvor kort boken er. Det hele presentert på en lettlest måte og jeg satt til slutt igjen med ny kunnskap og oppfrisking av gamle.

Er bloggere journalister? Hvordan håndterte rettsapparatet spørsmål rundt kildevern? Sørger bloggere for at tradisjonell media blir bedre? Hvorfor bør selskaper blogge? Bør du blogge? Vil blogger eksistere i fjern fremtid? Har bloggere hatt noen virkelig effekt på samfunnet? Det er mange spørsmål, boken berører de alle og langt mer enn det. Korporative blogger, politiske blogger, sponsede blogger og til og med litt guide til det å blogge. Igjen, jeg er imponert over hvor mye som har fått plass på 150 sider.

Den tar for seg viktige historiske hendelser innen blogging, setter det hele i en samfunnsvitenskapelig kontekst og viser til gode eksempler. Rettberg kan blogging og hun viser det med kirurgisk presisjon. Boken tar ikke sikte på å preke et budskap eller belære leseren, den er en temmelig nøytral fremstilling av hendelser som så settes i et større perspektiv. Boken er på engelsk, men Rettberg har sitt virke på Universitetet i Bergen slik at det også er tilfeller fra norsk blogghistorie tilstede i boken. Den mangler kanskje litt «glimt i øyet» og humor, men den er ikke så lang at den gjør seg avhengig av slikt.

Konklusjon

[starreview tpl=16 post=434]
Blogging er en bok for hvermansen, studenten, den lærde og ikke minst alle som jobber med medier. Den er uhyre lettlest, de fleste gjør den unna på en kveld, og det er sjeldent en fagbok gir så god utbytte i investert lesetid. Rettberg er en som har skjønt at man ikke skal drukne alt med så mye tekst, slikt må akademikere lære å overlate til skjønnlitteraturen. Den berører ikke alt, så fort mediebildet endrer seg kunne den kanskje alt trengt en ny utgave da boken er skrevet i 2008. Men som en inngangbillett er den ypperlig. Anbefales for alle.

PS: Forfatteren er selvfølgelig å finne på twitter, og har ikke uventet en egen blogg.

Kategorier